Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Rhuddlan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Janet Ann Davies Ceidwadol 671 27% Wedi'i ethol
Selwyn Thomas Annibynnol 497 20% Wedi'i ethol
Gareth Owen Rowlands Annibynnol 422 17% Heb ei ethol
Stephen Philip Rafferty Annibynnol 325 13% Heb ei ethol
Melanie Ann Jones Ceidwadol 318 13% Heb ei ethol
George Williams Llafur 261 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2494
Nifer yr Etholwyr 2915
Number of ballot papers issued 1440
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Y nifer a bleidleisiodd 49%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Janet Ann Davies 27% Wedi'i ethol
Selwyn Thomas 20% Wedi'i ethol
Gareth Owen Rowlands 17% Heb ei ethol
Stephen Philip Rafferty 13% Heb ei ethol
Melanie Ann Jones 13% Heb ei ethol
George Williams 10% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr2
Cyfanswm a wrthodwyd3