Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (De Orllewin)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (De Orllewin)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Prestatyn (De Orllewin) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Glyn Alwyn Jones Ceidwadol 559 26% Wedi'i ethol
Sharon Frobisher Ceidwadol 524 25% Wedi'i ethol
Paul Leonard Roberts Llafur 425 20% Heb ei ethol
Adrian Robert West Llafur 385 18% Heb ei ethol
Jonathon Thomas Bentley Democratiaid Rhyddfrydol 232 11% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2125
Nifer yr Etholwyr 2820
Number of ballot papers issued 1179
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 15
Y nifer a bleidleisiodd 42%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Glyn Alwyn Jones 26% Wedi'i ethol
Sharon Frobisher 25% Wedi'i ethol
Paul Leonard Roberts 20% Heb ei ethol
Adrian Robert West 18% Heb ei ethol
Jonathon Thomas Bentley 11% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd9
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr6
Cyfanswm a wrthodwyd15