Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Dwyrain)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Dwyrain)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Ceidwadol Hold James Michael Davies ail-etholwyd with a majority of 6%, newid o 18% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 1906 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 39% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
James Michael DaviesCeidwadol84744%Ail-etholwyd18%
Julian Thompson HillCeidwadol73939%Ail-etholwyd15%
Alan Stephen MarsdenLlafur32017%Heb ei etholn/a