Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Dwyrain)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Dwyrain)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Prestatyn (Dwyrain) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
James Michael Davies Ceidwadol 847 44% Wedi'i ethol
Julian Thompson Hill Ceidwadol 739 39% Wedi'i ethol
Alan Stephen Marsden Llafur 320 17% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1906
Nifer yr Etholwyr 3100
Number of ballot papers issued 1211
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 27
Y nifer a bleidleisiodd 39%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
James Michael Davies 44% Wedi'i ethol
Julian Thompson Hill 39% Wedi'i ethol
Alan Stephen Marsden 17% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd22
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr5
Cyfanswm a wrthodwyd27