Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Canol)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Canol)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Annibynnol Hold Peter Charles Duffy was wedi'i ethol with a majority of 2%, newid o 3% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 2431 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 49% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Peter Charles DuffyAnnibynnol56423%Ail-etholwyd3%
June CahillCeidwadol50421%Wedi'i ethol4%
Neville Hugh JonesAnnibynnol45019%Outgoing-2%
Margaret Anne HorobinCeidwadol44218%Heb ei etholn/a
Robert KellyLlafur1807%Heb ei etholn/a
Paul PenlingtonDemocratiaid Rhyddfrydol1677%Heb ei etholn/a
Colin HallAnnibynnol1245%Heb ei etholn/a