Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Canol)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn (Canol)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Prestatyn (Canol) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Peter Charles Duffy Annibynnol 564 23% Wedi'i ethol
June Cahill Ceidwadol 504 21% Wedi'i ethol
Neville Hugh Jones Annibynnol 450 19% Heb ei ethol
Margaret Anne Horobin Ceidwadol 442 18% Heb ei ethol
Robert Kelly Llafur 180 7% Heb ei ethol
Paul Penlington Democratiaid Rhyddfrydol 167 7% Heb ei ethol
Colin Hall Annibynnol 124 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2431
Nifer yr Etholwyr 2736
Number of ballot papers issued 1332
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Y nifer a bleidleisiodd 49%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Peter Charles Duffy 23% Wedi'i ethol
June Cahill 21% Wedi'i ethol
Neville Hugh Jones 19% Heb ei ethol
Margaret Anne Horobin 18% Heb ei ethol
Robert Kelly 7% Heb ei ethol
Paul Penlington 7% Heb ei ethol
Colin Hall 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr3
Cyfanswm a wrthodwyd4