Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn Alltmelyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn Alltmelyd

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Annibynnol Hold Rhiannon Wyn Hughes ail-etholwyd with a majority of 14%, newid o -5% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 687 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 45% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Rhiannon Wyn HughesAnnibynnol30745%Ail-etholwyd-5%
Gerald Ernest FrobisherCeidwadol21031%-6%
Peter NewellLlafur15422%--3%
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod162%-2%
Table of ymgeisydd etholiad who changed parties since the last election
Ymgeisydd EtholiadCurrent partyPrevious party
Gerald Ernest FrobisherCeidwadolAnnibynnol
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Heather Alison Prydderch Democratiaid Rhyddfrydol 16 2% Heb ei ethol