Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn Alltmelyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn Alltmelyd

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Prestatyn Alltmelyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Rhiannon Wyn Hughes Annibynnol 307 45% Wedi'i ethol
Gerald Ernest Frobisher Ceidwadol 210 31% Heb ei ethol
Peter Newell Llafur 154 22% Heb ei ethol
Heather Alison Prydderch Democratiaid Rhyddfrydol 16 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 687
Nifer yr Etholwyr 1552
Number of ballot papers issued 694
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Y nifer a bleidleisiodd 45%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Rhiannon Wyn Hughes 45% Wedi'i ethol
Gerald Ernest Frobisher 31% Heb ei ethol
Peter Newell 22% Heb ei ethol
Heather Alison Prydderch 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd3
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr4
Cyfanswm a wrthodwyd7