Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Annibynnol Hold Hugh Hesketh Evans ail-etholwyd with a majority of 40%, newid o 38% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 987 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 54% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Hugh Hesketh EvansAnnibynnol69070%Ail-etholwyd38%
Dewi Vaughan JonesAnnibynnol29730%Heb ei etholn/a