Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Llanfair Dyffryn Clwyd / Gwyddelwern - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Hugh Hesketh Evans Annibynnol 690 70% Wedi'i ethol
Dewi Vaughan Jones Annibynnol 297 30% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 987
Nifer yr Etholwyr 1846
Number of ballot papers issued 991
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Y nifer a bleidleisiodd 54%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Hugh Hesketh Evans 70% Wedi'i ethol
Dewi Vaughan Jones 30% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd2
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd4