Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandyrnog

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandyrnog

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Llandyrnog - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau %
Gwilym Charles Evans Annibynnol 469 57% Wedi'i ethol
Mark John Young Democratiaid Rhyddfrydol 361 43% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 830
Nifer yr Etholwyr 1678
Number of ballot papers issued 833
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Y nifer a bleidleisiodd 50%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gwilym Charles Evans 57% Wedi'i ethol
Mark John Young 43% Heb ei ethol
Graff o'r canlyniadau
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd2
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd3

 

 
Yn ôl i'r brig