Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandrillo

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandrillo

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Plaid Cymru - The Party of Wales Hold Cefyn Henry Williams ail-etholwyd with a majority of 60%, newid o 7% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 517 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 54% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Cefyn Henry WilliamsPlaid Cymru - The Party of Wales40578%Ail-etholwyd7%
David RobinsonAnnibynnol9318%Heb ei etholn/a
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod194%-4%
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Richard Walter Wishart Ceidwadol 19 4% Heb ei ethol