Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandrillo

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llandrillo

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Llandrillo - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Cefyn Henry Williams Plaid Cymru - The Party of Wales 405 78% Wedi'i ethol
David Robinson Annibynnol 93 18% Heb ei ethol
Richard Walter Wishart Ceidwadol 19 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 517
Nifer yr Etholwyr 962
Number of ballot papers issued 524
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Y nifer a bleidleisiodd 54%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Cefyn Henry Williams 78% Wedi'i ethol
David Robinson 18% Heb ei ethol
Richard Walter Wishart 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr5
Cyfanswm a wrthodwyd7