Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanbedr Dyffryn Clwyd/Llangynhafal

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Ceidwadol Hold Pauline Ann Dobb ail-etholwyd with a majority of 6%, newid o -30% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 678 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 56% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Pauline Ann DobbCeidwadol29744%Ail-etholwyd-30%
Huw Owen WilliamsAnnibynnol25838%Heb ei etholn/a
Gwynfor Lloyd EvansAnnibynnol8713%Heb ei etholn/a
Mary Juliet ChafféLlafur365%Heb ei etholn/a