Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanarmon-yn-Iâl / Llandegla

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanarmon-yn-Iâl / Llandegla

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Llanarmon-yn-Iâl / Llandegla - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Christine Mary Evans Annibynnol 514 48% Wedi'i ethol
Robert Erik Barton Democratiaid Rhyddfrydol 285 26% Heb ei ethol
Donald Maurice Holder Ceidwadol 283 26% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 1082
Nifer yr Etholwyr 1908
Number of ballot papers issued 1089
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Y nifer a bleidleisiodd 57%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Christine Mary Evans 48% Wedi'i ethol
Robert Erik Barton 26% Heb ei ethol
Donald Maurice Holder 26% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd6
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd7