Canlyniadau etholiadau ar gyfer Efenechdyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Efenechdyd

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Plaid Cymru - The Party of Wales Hold Eryl Wyn Williams ail-etholwyd with a majority of 10%, newid o 55% or etholiad blaenorol. Y cyfanswm o 723 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 56% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
Eryl Wyn WilliamsPlaid Cymru - The Party of Wales39755%Ail-etholwyd55%
John PriceAnnibynnol32645%Heb ei etholn/a