Canlyniadau etholiadau ar gyfer Efenechdyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Efenechdyd

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Efenechdyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Eryl Wyn Williams Plaid Cymru - The Party of Wales 397 55% Wedi'i ethol
John Price Annibynnol 326 45% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 723
Nifer yr Etholwyr 1303
Number of ballot papers issued 728
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Y nifer a bleidleisiodd 56%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Eryl Wyn Williams 55% Wedi'i ethol
John Price 45% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd5
Cyfanswm a wrthodwyd5