Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych (Isaf)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych (Isaf)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008
Cymhariaeth hefo etholiad blaenorol

 Annibynnol Win John Raymond Bartley was wedi'i ethol with a majority of 14%. Y cyfanswm o 2389 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 42% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws% Newid
John Raymond BartleyAnnibynnol99342%Ail-etholwyd14%
Neville Jones HughesPlaid Cymru - The Party of Wales66428%Ail-etholwyd0%
Dilwyn EdwardsCeidwadol47120%Heb ei etholn/a
Robert Lewis RobertsLlafur26111%Heb ei etholn/a