Canlyniadau etholiadau ar gyfer Corwen

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Corwen

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Corwen - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Huw Llewelyn Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 531 55% Wedi'i ethol
Nigel Paul Roberts Annibynnol 311 32% Heb ei ethol
John Broughton Ceidwadol 77 8% Heb ei ethol
Anthony Dilworth Annibynnol 43 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 962
Nifer yr Etholwyr 1883
Number of ballot papers issued 965
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Y nifer a bleidleisiodd 51%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Huw Llewelyn Jones 55% Wedi'i ethol
Nigel Paul Roberts 32% Heb ei ethol
John Broughton 8% Heb ei ethol
Anthony Dilworth 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr3
Cyfanswm a wrthodwyd3