Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bodelwyddan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Bodelwyddan

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 1 Mai 2008

Bodelwyddan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Edwin Richard Jones Annibynnol 246 46% Wedi'i ethol
Nan Jones Ceidwadol 190 35% Heb ei ethol
James Warner Annibynnol 104 19% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 540
Nifer yr Etholwyr 1628
Number of ballot papers issued 542
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Y nifer a bleidleisiodd 33%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Edwin Richard Jones 46% Wedi'i ethol
Nan Jones 35% Heb ei ethol
James Warner 19% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr2
Cyfanswm a wrthodwyd2