Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Pendyffryn]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Pendyffryn]

Rhyl (Pendyffryn) - Dydd Iau, 12 Mai 2011

Rhyl (Pendyffryn)

Y Rhyl [Pendyffryn] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Andrew John Rutherford Llafur 298 74% Wedi'i ethol
William James Dawson Ceidwadol 105 26% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 403
Nifer yr Etholwyr 1315
Number of ballot papers issued 409
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 1
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 224
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 150
Y nifer a bleidleisiodd 31%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Andrew John Rutherford 74% Wedi'i ethol
William James Dawson 26% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd4
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr1
ysgrifeniad neu nod y gellid o'i blegid adnabod y pleidleisiwr1
Cyfanswm a wrthodwyd6