Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Rhuddlan - Dydd Iau, 21 Ebrill 2011

Rhuddlan

Rhuddlan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Andrew Thomas Smith Annibynnol 201 28% Wedi'i ethol
Arwel Roberts Annibynnol 200 27% Heb ei ethol
Arwyn Lloyd Roberts Annibynnol 156 21% Heb ei ethol
Steven Penhaligon Annibynnol 100 14% Heb ei ethol
Brenda Singfield Annibynnol 71 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 728
Nifer yr Etholwyr 2938
Number of ballot papers issued 735
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 9
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 489
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 243
Y nifer a bleidleisiodd 25%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Andrew Thomas Smith 28% Wedi'i ethol
Arwel Roberts 27% Heb ei ethol
Arwyn Lloyd Roberts 21% Heb ei ethol
Steven Penhaligon 14% Heb ei ethol
Brenda Singfield 10% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd5
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr2
Cyfanswm a wrthodwyd7