Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Tynewydd]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Tynewydd]

Rhyl (Ty Newydd) - Dydd Iau, 1 Medi 2011

Is-etholiad

Y Rhyl [Tynewydd] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Ellie Marie Chard Llafur 550 56% Wedi'i ethol
Peter Eyre Jackson Ceidwadol 382 39% Heb ei ethol
Lloyd Thomas Morgan Plaid Genedlaethol Prydeinig 53 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 985
Nifer yr Etholwyr 3401
Number of ballot papers issued 986
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 7
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 778
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 462
Y nifer a bleidleisiodd 29%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ellie Marie Chard 56% Wedi'i ethol
Peter Eyre Jackson 39% Heb ei ethol
Lloyd Thomas Morgan 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1