Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Etholiad etholaeth

 Llafur Win Margaret Ann Jones was wedi'i ethol gyda mwyafrif o 17%. Y cyfanswm o 23056 bleidleisiau a fwriwyd, yn cynrychioli cynulliad o 41% .

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws
Margaret Ann JonesLlafur1169151%Wedi'i ethol
Ian Arthur GunningCeidwadol768033%Heb ei ethol
Alun Lloyd JonesPlaid Cymru - The Party of Wales259711%Heb ei ethol
Other ymgeisydd etholiad-gweler isod10885%-
Tabl o ymgeiswyr eraill yr etholiad
Ymgeisydd Etholiad Plaid Nifer % Outcome
Heather Alison Prydderch Democratiaid Rhyddfrydol 1088 5% Heb ei ethol
No previous results were found for this election.