Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Clwyd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Etholiad etholaeth

Dyffryn Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Margaret Ann Jones Llafur 11691 51% Wedi'i ethol
Ian Arthur Gunning Ceidwadol 7680 33% Heb ei ethol
Alun Lloyd Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 2597 11% Heb ei ethol
Heather Alison Prydderch Democratiaid Rhyddfrydol 1088 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 23056
Nifer yr Etholwyr 56232
Number of ballot papers issued 23235
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 79
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 179
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 10652
Nifer y pleidleisiau post a ddychwelwyd 7432
Y nifer a bleidleisiodd 41%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Margaret Ann Jones 51% Wedi'i ethol
Ian Arthur Gunning 33% Heb ei ethol
Alun Lloyd Jones 11% Heb ei ethol
Heather Alison Prydderch 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd155
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr24
Cyfanswm a wrthodwyd179