Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin Clwyd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Etholiad etholaeth

Gorllewin Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Darren David Millar Ceidwadol 10890 43% Wedi'i ethol
Crispin Jones Llafur 6642 26% Heb ei ethol
Eifion Lloyd Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 5775 23% Heb ei ethol
Brian Cosey Democratiaid Rhyddfrydol 1846 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 25153
Nifer yr Etholwyr 57980
Number of ballot papers issued 25327
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 160
Y nifer a bleidleisiodd 44%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Darren David Millar 43% Wedi'i ethol
Crispin Jones 26% Heb ei ethol
Eifion Lloyd Jones 23% Heb ei ethol
Brian Cosey 7% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd125
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr35
Cyfanswm a wrthodwyd160