Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Etholiad etholaeth

 Llafur Win Ken Skates was wedi'i ethol with a majority of 13%. Y cyfanswm o 20037 bleidleisiau a fwriwyd.

Tabl o'r prif bleidiau ac ymgeiswyr etholiad a gadwodd eu ernes
Ymgeisydd EtholiadPlaidNifer%Statws
Ken SkatesLlafur850042%Wedi'i ethol
Paul RogersCeidwadol584129%Heb ei ethol
Mabon Ap GwynforPlaid Cymru - The Party of Wales371919%Heb ei ethol
Bruce RobertsDemocratiaid Rhyddfrydol197710%Heb ei ethol
No previous results were found for this election.