Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer De Clwyd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Dydd Iau, 5 Mai 2011

Etholiad etholaeth

De Clwyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Ken Skates Llafur 8500 42% Wedi'i ethol
Paul Rogers Ceidwadol 5841 29% Heb ei ethol
Mabon Ap Gwynfor Plaid Cymru - The Party of Wales 3719 19% Heb ei ethol
Bruce Roberts Democratiaid Rhyddfrydol 1977 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 20037
Nifer yr Etholwyr 54499
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 162
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ken Skates 42% Wedi'i ethol
Paul Rogers 29% Heb ei ethol
Mabon Ap Gwynfor 19% Heb ei ethol
Bruce Roberts 10% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd140
pleidleisio dros ragor o ymgeiswyr nag a ganiateid i'r pleidleisiwr22
Cyfanswm a wrthodwyd162