Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Tynewydd]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Tynewydd]

City, Town and Community Council - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Y Rhyl [Tynewydd] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Brian Blakeley Llafur 700 22% Wedi'i ethol
Cheryl Lynne Williams Llafur 621 20% Wedi'i ethol
Alexander Walker Llafur 565 18% Wedi'i ethol
Brian Jones Ceidwadwyr Cymreig 463 15% Heb ei ethol
Noel Martin Ceidwadwyr Cymreig 408 13% Heb ei ethol
Daniel Peter Murray Ceidwadwyr Cymreig 362 12% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 3119
Nifer yr Etholwyr 3348
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 12
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Brian Blakeley 22% Wedi'i ethol
Cheryl Lynne Williams 20% Wedi'i ethol
Alexander Walker 18% Wedi'i ethol
Brian Jones 15% Heb ei ethol
Noel Martin 13% Heb ei ethol
Daniel Peter Murray 12% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd10
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair2
Cyfanswm a wrthodwyd12