Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Trellewelyn]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Trellewelyn]

City, Town and Community Council - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Y Rhyl [Trellewelyn] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Win Mullen-James Llafur 511 20% Wedi'i ethol
Michelle Walker Llafur 491 20% Wedi'i ethol
Vicky Roberts Llafur 487 19% Wedi'i ethol
Rich Kendrick Annibynnol 388 16% Heb ei ethol
Matthew Woodfine Ceidwadwyr Cymreig 219 9% Heb ei ethol
Leslie Clark Peake Ceidwadwyr Cymreig 212 8% Heb ei ethol
William Lee Price Ceidwadwyr Cymreig 192 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 2500
Nifer yr Etholwyr 3087
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 10
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Win Mullen-James 20% Wedi'i ethol
Michelle Walker 20% Wedi'i ethol
Vicky Roberts 19% Wedi'i ethol
Rich Kendrick 16% Heb ei ethol
Matthew Woodfine 9% Heb ei ethol
Leslie Clark Peake 8% Heb ei ethol
William Lee Price 8% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd7
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair3
Cyfanswm a wrthodwyd10