Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Foryd]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Foryd]

City, Town and Community Council - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Y Rhyl [Foryd] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Joan Butterfield Llafur 295 40% Wedi'i ethol
Alan James Llafur 295 40% Wedi'i ethol
Matthew Gordon Jon Lambert Ceidwadwyr Cymreig 79 11% Heb ei ethol
Trevor Tyrie 62 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 731
Nifer yr Etholwyr 1844
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Joan Butterfield 40% Wedi'i ethol
Alan James 40% Wedi'i ethol
Matthew Gordon Jon Lambert 11% Heb ei ethol
Trevor Tyrie 8% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd4
Cyfanswm a wrthodwyd4