Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Derwen]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Derwen]

City, Town and Community Council - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Y Rhyl [Derwen] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jeanette Chamberlain-Jones Llafur 667 23% Wedi'i ethol
Ellie Chard Llafur 616 21% Wedi'i ethol
Sarah Roberts Llafur 536 18% Wedi'i ethol
David Lee Thomas Ceidwadwyr Cymreig 391 13% Heb ei ethol
Gloria Jane Lambert Ceidwadwyr Cymreig 381 13% Heb ei ethol
Luke Coltman-Jones Ceidwadwyr Cymreig 335 11% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 2926
Nifer yr Etholwyr 2914
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 9
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jeanette Chamberlain-Jones 23% Wedi'i ethol
Ellie Chard 21% Wedi'i ethol
Sarah Roberts 18% Wedi'i ethol
David Lee Thomas 13% Heb ei ethol
Gloria Jane Lambert 13% Heb ei ethol
Luke Coltman-Jones 11% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd9
Cyfanswm a wrthodwyd9