Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Bryn Hedydd]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl [Bryn Hedydd]

City, Town and Community Council - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Y Rhyl [Bryn Hedydd] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Barry Mellor Llafur 335 34% Wedi'i ethol
Stephen Feeney Llafur 253 26% Wedi'i ethol
Jake Thomas-Richards Ceidwadwyr Cymreig 231 24% Heb ei ethol
Tracey Boka Annibynnol 155 16% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 974
Nifer yr Etholwyr 1712
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Barry Mellor 34% Wedi'i ethol
Stephen Feeney 26% Wedi'i ethol
Jake Thomas-Richards 24% Heb ei ethol
Tracey Boka 16% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd4
Cyfanswm a wrthodwyd4