Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [De Orllewin]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [De Orllewin]

City, Town and Community Council - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Prestatyn [De Orllewin] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Gareth Sandilands Llafur 701 23% Wedi'i ethol
Carol Holliday Llafur 644 21% Wedi'i ethol
Adrian Robert West Llafur 600 20% Wedi'i ethol
Gary Brockbanks Ceidwadwyr Cymreig 439 14% Heb ei ethol
Josh Finney Ceidwadwyr Cymreig 347 11% Heb ei ethol
Eddy Oko-Jaja Ceidwadwyr Cymreig 300 10% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 3031
Nifer yr Etholwyr 2895
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 11
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Gareth Sandilands 23% Wedi'i ethol
Carol Holliday 21% Wedi'i ethol
Adrian Robert West 20% Wedi'i ethol
Gary Brockbanks 14% Heb ei ethol
Josh Finney 11% Heb ei ethol
Eddy Oko-Jaja 10% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd8
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair3
Cyfanswm a wrthodwyd11