Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Gogledd]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Gogledd]

City, Town and Community Council - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Prestatyn [Gogledd] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jason Mathew McLellan Llafur 561 17% Wedi'i ethol
Gill German Llafur 557 17% Wedi'i ethol
Kelly Clewett Llafur 554 17% Wedi'i ethol
Tony Flynn Ceidwadwyr Cymreig 388 12% Heb ei ethol
Rachel Flynn Ceidwadwyr Cymreig 350 11% Heb ei ethol
William Davies Ceidwadwyr Cymreig 325 10% Heb ei ethol
Sonia Penlington Plaid Cymru - The Party of Wales 306 9% Heb ei ethol
Robert Niven Forrest Plaid Cymru - The Party of Wales 235 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 3276
Nifer yr Etholwyr 3434
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 29
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jason Mathew McLellan 17% Wedi'i ethol
Gill German 17% Wedi'i ethol
Kelly Clewett 17% Wedi'i ethol
Tony Flynn 12% Heb ei ethol
Rachel Flynn 11% Heb ei ethol
William Davies 10% Heb ei ethol
Sonia Penlington 9% Heb ei ethol
Robert Niven Forrest 7% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd27
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair2
Cyfanswm a wrthodwyd29