Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Dwyrain]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Dwyrain]

City, Town and Community Council - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Prestatyn [Dwyrain] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Andrea Myatt Tomlin Annibynnol 619 21% Wedi'i ethol
Elen Heaton Llafur 573 19% Wedi'i ethol
Anton Sampson Ceidwadwyr Cymreig 482 16% Wedi'i ethol
Julian Thompson-Hill Ceidwadwyr Cymreig 430 15% Wedi'i ethol
Jane Castle Ceidwadwyr Cymreig 427 14% Heb ei ethol
Gareth Williams Ceidwadwyr Cymreig 416 14% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 4
Cyfanswm Pleidleisiau 2947
Nifer yr Etholwyr 3207
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Andrea Myatt Tomlin 21% Wedi'i ethol
Elen Heaton 19% Wedi'i ethol
Anton Sampson 16% Wedi'i ethol
Julian Thompson-Hill 15% Wedi'i ethol
Jane Castle 14% Heb ei ethol
Gareth Williams 14% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd6
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd7