Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Canol]

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Prestatyn [Canol]

City, Town and Community Council - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Prestatyn [Canol] - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Bob Murray Llafur 633 25% Wedi'i ethol
Hugh Irving Ceidwadwyr Cymreig 575 23% Wedi'i ethol
Tina Jones Ceidwadwyr Cymreig 472 19% Wedi'i ethol
Ben Williams Ceidwadwyr Cymreig 409 16% Wedi'i ethol
Kirsty Jones Ceidwadwyr Cymreig 396 16% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 4
Cyfanswm Pleidleisiau 2485
Nifer yr Etholwyr 2871
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 46
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Bob Murray 25% Wedi'i ethol
Hugh Irving 23% Wedi'i ethol
Tina Jones 19% Wedi'i ethol
Ben Williams 16% Wedi'i ethol
Kirsty Jones 16% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd45
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd46