Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuddlan

City, Town and Community Council - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Rhuddlan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Ann Davies Ceidwadwyr Cymreig 611 11% Wedi'i ethol
Arwel Roberts Annibynnol 578 10% Wedi'i ethol
Robert Williams Ceidwadwyr Cymreig 492 9% Wedi'i ethol
Mike Elgin Annibynnol 470 8% Wedi'i ethol
Reg Davies 460 8% Wedi'i ethol
Val Simmons Llafur 460 8% Wedi'i ethol
Gareth Rowlands Annibynnol 434 8% Wedi'i ethol
Mike Kermode Annibynnol 430 8% Wedi'i ethol
Ivor Beech Ceidwadwyr Cymreig 416 7% Wedi'i ethol
Jackie Burnham Annibynnol 410 7% Wedi'i ethol
Bleddyn Rhys Plaid Cymru - The Party of Wales 362 6% Wedi'i ethol
Andrew Smith 317 6% Heb ei ethol
Gerry Frobisher 173 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 11
Cyfanswm Pleidleisiau 5613
Nifer yr Etholwyr 3073
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ann Davies 11% Wedi'i ethol
Arwel Roberts 10% Wedi'i ethol
Robert Williams 9% Wedi'i ethol
Mike Elgin 8% Wedi'i ethol
Reg Davies 8% Wedi'i ethol
Val Simmons 8% Wedi'i ethol
Gareth Rowlands 8% Wedi'i ethol
Mike Kermode 8% Wedi'i ethol
Ivor Beech 7% Wedi'i ethol
Jackie Burnham 7% Wedi'i ethol
Bleddyn Rhys 6% Wedi'i ethol
Andrew Smith 6% Heb ei ethol
Gerry Frobisher 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd1
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd2