Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl Ty Newydd

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl Ty Newydd

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Y Rhyl Ty Newydd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Brian Blakeley Llafur 682 32% Wedi'i ethol
Cheryl Lynne Williams Llafur 612 28% Wedi'i ethol
Brian Jones Ceidwadwyr Cymreig 465 22% Heb ei ethol
Noel Martin Ceidwadwyr Cymreig 396 18% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2155
Nifer yr Etholwyr 3348
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 14
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Brian Blakeley 32% Wedi'i ethol
Cheryl Lynne Williams 28% Wedi'i ethol
Brian Jones 22% Heb ei ethol
Noel Martin 18% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd10
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair4
Cyfanswm a wrthodwyd14