Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl Trellewelyn

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Y Rhyl Trellewelyn

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Y Rhyl Trellewelyn - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Win Mullen-James Llafur 453 26% Wedi'i ethol
Michelle Walker Llafur 445 25% Wedi'i ethol
Rich Kendrick Annibynnol 333 19% Heb ei ethol
Matthew Woodfine Ceidwadwyr Cymreig 199 11% Heb ei ethol
Leslie Clark Peake Ceidwadwyr Cymreig 192 11% Heb ei ethol
John Hughes-Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 142 8% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1764
Nifer yr Etholwyr 3087
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 9
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Win Mullen-James 26% Wedi'i ethol
Michelle Walker 25% Wedi'i ethol
Rich Kendrick 19% Heb ei ethol
Matthew Woodfine 11% Heb ei ethol
Leslie Clark Peake 11% Heb ei ethol
John Hughes-Jones 8% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd2
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair7
Cyfanswm a wrthodwyd9