Canlyniadau etholiadau ar gyfer Moel Famau

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Moel Famau

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Moel Famau - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Huw Williams Annibynnol 588 67% Wedi'i ethol
Pat Astbury Ceidwadwyr Cymreig 288 33% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 876
Nifer yr Etholwyr 1894
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 24
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Huw Williams 67% Wedi'i ethol
Pat Astbury 33% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd22
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair2
Cyfanswm a wrthodwyd24