Canlyniadau etholiadau ar gyfer Edeirnion

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Edeirnion

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Edeirnion - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Alan Hughes Plaid Cymru - The Party of Wales 821 38% Wedi'i ethol
Gwyneth Ellis Plaid Cymru - The Party of Wales 719 33% Wedi'i ethol
Gordon Hughes Llafur 365 17% Heb ei ethol
Judith Hickey Ceidwadwyr Cymreig 143 7% Heb ei ethol
Helen Jones Ceidwadwyr Cymreig 111 5% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2159
Nifer yr Etholwyr 2785
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 9
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Alan Hughes 38% Wedi'i ethol
Gwyneth Ellis 33% Wedi'i ethol
Gordon Hughes 17% Heb ei ethol
Judith Hickey 7% Heb ei ethol
Helen Jones 5% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd8
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd9