Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych Caledfryn Henllan

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dinbych Caledfryn Henllan

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Dinbych Caledfryn Henllan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Pauline Edwards Annibynnol 630 20% Wedi'i ethol
Delyth Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 531 17% Wedi'i ethol
Geraint Lloyd-Williams Annibynnol 513 16% Wedi'i ethol
Keith Philip Stevens Annibynnol 505 16% Heb ei ethol
Sian Vaughan Jones Plaid Cymru - The Party of Wales 497 16% Heb ei ethol
Lara Pritchard Ceidwadwyr Cymreig 191 6% Heb ei ethol
Gerry Frobisher Ceidwadwyr Cymreig 172 5% Heb ei ethol
Ben Stanley Ceidwadwyr Cymreig 142 4% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 3181
Nifer yr Etholwyr 3759
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 8
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Pauline Edwards 20% Wedi'i ethol
Delyth Jones 17% Wedi'i ethol
Geraint Lloyd-Williams 16% Wedi'i ethol
Keith Philip Stevens 16% Heb ei ethol
Sian Vaughan Jones 16% Heb ei ethol
Lara Pritchard 6% Heb ei ethol
Gerry Frobisher 5% Heb ei ethol
Ben Stanley 4% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd6
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair2
Cyfanswm a wrthodwyd8