Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Alun

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Dyffryn Alun

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Dyffryn Alun - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Terry Mendies Ceidwadwyr Cymreig Dim cystadleuaeth Wedi'i ethol