Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tremeirchion

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Tremeirchion

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Tremeirchion - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Chris Evans Annibynnol 272 40% Wedi'i ethol
Mike Pritchard Annibynnol 209 31% Heb ei ethol
Ceri Elizabeth Mearns Ceidwadwyr Cymreig 204 30% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 685
Nifer yr Etholwyr 1365
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Chris Evans 40% Wedi'i ethol
Mike Pritchard 31% Heb ei ethol
Ceri Elizabeth Mearns 30% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd2
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair2
Cyfanswm a wrthodwyd4