Canlyniadau etholiadau ar gyfer Trefnant

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Trefnant

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Trefnant - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
James Elson Ceidwadwyr Cymreig 330 51% Wedi'i ethol
Meirick Lloyd Davies Plaid Cymru - The Party of Wales 318 49% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 648
Nifer yr Etholwyr 1538
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 12
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
James Elson 51% Wedi'i ethol
Meirick Lloyd Davies 49% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd12
Cyfanswm a wrthodwyd12