Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanelwy (Gorllewin)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanelwy (Gorllewin)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Llanelwy (Gorllewin) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Peter Scott Ceidwadwyr Cymreig 222 61% Wedi'i ethol
Peter Morton Annibynnol 139 39% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 361
Nifer yr Etholwyr 1276
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 8
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Peter Scott 61% Wedi'i ethol
Peter Morton 39% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd8
Cyfanswm a wrthodwyd8