Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanelwy (Dwyrain)

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Llanelwy (Dwyrain)

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Llanelwy (Dwyrain) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Martyn James Hogg Wales Green Party - Plaid Werdd Cymru 310 53% Wedi'i ethol
Linda Nelson Ceidwadwyr Cymreig 270 47% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 580
Nifer yr Etholwyr 1546
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Martyn James Hogg 53% Wedi'i ethol
Linda Nelson 47% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd5
pleidleisio dros fwy o ymgeiswyr nac a ganiatair1
Cyfanswm a wrthodwyd6