Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuthun

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Rhuthun

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Rhuthun - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Huw Hilditch-Roberts Annibynnol 1488 27% Wedi'i ethol
Emrys Wynne Plaid Cymru - The Party of Wales 1396 25% Wedi'i ethol
Bobby Feeley Democratiaid Rhyddfrydol 999 18% Wedi'i ethol
Gavin Harris Annibynnol 931 17% Heb ei ethol
Ted Stacey Wales Green Party - Plaid Werdd Cymru 282 5% Heb ei ethol
Rachel Ryland Ceidwadwyr Cymreig 207 4% Heb ei ethol
Curtis Wheaver Ceidwadwyr Cymreig 112 2% Heb ei ethol
Joseph Furnival Ceidwadwyr Cymreig 108 2% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 3
Cyfanswm Pleidleisiau 5523
Nifer yr Etholwyr 4437
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Huw Hilditch-Roberts 27% Wedi'i ethol
Emrys Wynne 25% Wedi'i ethol
Bobby Feeley 18% Wedi'i ethol
Gavin Harris 17% Heb ei ethol
Ted Stacey 5% Heb ei ethol
Rachel Ryland 4% Heb ei ethol
Curtis Wheaver 2% Heb ei ethol
Joseph Furnival 2% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd2