Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin y Rhyl

Canlyniadau etholiadau ar gyfer Gorllewin y Rhyl

Y Cyngor Sir - Dydd Iau, 5 Mai 2022

Gorllewin y Rhyl - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiad Plaid Pleidleisiau % Outcome
Joan Butterfield Llafur 420 39% Wedi'i ethol
Alan James Llafur 389 36% Wedi'i ethol
Matthew Gordon Jon Lambert Ceidwadwyr Cymreig 104 10% Heb ei ethol
Jason Humphreys Ceidwadwyr Cymreig 98 9% Heb ei ethol
Trevor Tyrie Annibynnol 76 7% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1087
Nifer yr Etholwyr 3187
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Joan Butterfield 39% Wedi'i ethol
Alan James 36% Wedi'i ethol
Matthew Gordon Jon Lambert 10% Heb ei ethol
Jason Humphreys 9% Heb ei ethol
Trevor Tyrie 7% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
heb ei farcio neu'n hollol annilys oherwydd ansicrwydd4
Cyfanswm a wrthodwyd4